Home > Menu > 1970−1989 > Úvod > Ikony > Rozhovor
O projektu | Tiskové zprávy | Sponzoři
MICHAL FRONĚK (1966)
Designér a architekt. V roce 1990 založil s J. Němečkem studio Olgoj Chorchoj. V roce 1993 spolu založili společnost Artěl, zabývající se produkcí českého designu. Od roku 1999 vede s J. Němečkem ateliér Designu produktů na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Zabývá se průmyslovým designem, designem nábytku, navrhováním architektury a interiérů.

SVĚTLO NA KONCI TUNELU

ROZHOVOR S KONZULTANTEM KAPITOLY MICHALEM FROŇKEM

ČÍM JE VÁM DANÉ OBDOBÍ BLÍZKÉ?
Jsem ročník 66, takže přesně v tomto období jsem začal vnímat hmotnou kulturu sídlištní zástavby, černé šestsettřináctky (Tatra 613) parkující před ‚nejmodernějším‘ kinem Kosmos… Vrcholem techniky tehdy byla Škoda 110R, která ‚vypadala‘ rychleji, než jela… Musím ale říci, že jsem cítil značný deficit kvalitního spotřebního zboží.

V ČEM BYLO PODLE VÁS TOTO OBDOBÍ PŘÍNOSEM PRO VÝVOJ ČESKÉHO DESIGNU?
Celá sedmdesátá léta pro mne byla jakousi omezenou bublinou, v níž málokdy vznikalo něco zajímavého v evropském měřítku. Bylo to období udržování při životě, doba stagnace – téměř vůbec se nedá hovořit o jakémkoli rozvoji designu. Definicí tohoto časového úseku je průměrnost. Existuje pochopitelně několik výjimek v autorské i průmyslové sklářské tvorbě a také v užité grafice. Osmdesátá léta již naznačila možnosti změn, vznikla například řada uměleckých a designérských skupin.

JAKÉ KONKRÉTNÍ UDÁLOSTI PODLE VÁS NEJVÍCE OVLIVNILY PODOBU ČESKÉHO DESIGNU?
Myslím, že jako z jiného světa musela působit výstava Mileny Lamarové o plastických hmotách použitých při tvarování nábytku pořádaná Uměleckoprůmyslovým museem.

PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ JSTE VYBÍRAL JEDNOTLIVÉ OBJEKTY?
Snažil jsem se o pokud možno co nejobjektivnější výběr předmětů, které v daném období normalizace kvalitně reprezentovaly vývoz z Československa.

NAŠEL BYSTE NĚCO Z TĚCHTO LET, CO BYSTE NAZVAL TYPICKY ČESKÝM?
Pokud bych měl najít něco opravdu typicky českého, tak by to byl asi nějaký reprezentant průměrnosti, například plastový pytlík na mléko.

POKUD BYSTE BYL NA OPUŠTĚNÉM OSTROVĚ A MOHL SI NA NĚJ VZÍT TŘI OBJEKTY Z DANÉHO OBDOBÍ, KTERÉ BY TO BYLY? Dal bych asi přednost ryze praktickým věcem. Takže: botasky, pistole ze Zbrojovky a kartáček na zuby s pastou Perlička.