Home > Menu > 1990−1999 > Úvod > Ikony > Rozhovor
O projektu | Tiskové zprávy | Sponzoři
DAGMAR KOUDELKOVÁ (1965)
Historička umění a kurátorka designu. V letech 1990–2001 působila v Moravské galerii v Brně. Od roku 2002 je kurátorkou výstav v Design centru České republiky. Zabývá se především bytovou kulturou meziválečného období, problematikou ohýbaného nábytku a současným designem. Připravila řadu výstav českých i zahraničních designérů.

DRUHÉ PODÁNÍ

ROZHOVOR S KONZULTANTKOU KAPITOLY DAGMAR KOUDELKOVOU

ČÍM JE VÁM DANÉ OBDOBÍ BLÍZKÉ?
Především volností, tvůrčí svobodou a širokým spektrem názorů. Porevoluční doba přinesla radikální změny stávajících struktur a zároveň tak otevřela možnost pro experimenty a hledání nových cest s důrazem na individuální designérské řešení.

V ČEM BYLO PODLE VÁS TOTO OBDOBÍ PŘÍNOSEM PRO VÝVOJ ČESKÉHO DESIGNU?
V návaznosti na zrušení velkých státních či družstevních podniků vznikla architektonická a designérská studia s možností soukromé praxe. Také školství prošlo zásadní proměnou, na školy byli jako pedagogové zvány významné osobnosti ze zahraničí. Devadesátá léta přinesla mladou generaci tvůrců, kteří měli zároveň výrazné manažerské schopnosti i jasnou představu o prezentaci své práce. Důležitou roli sehrálo otevření se zkušenostem ze zahraničí a také možnost navštěvovat zahraniční veletrhy a výstavy.

JAKÉ KONKRÉTNÍ UDÁLOSTI PODLE VÁS NEJVÍCE OVLIVNILY PODOBU ČESKÉHO DESIGNU?
Designéři měli možnost pracovat s novými materiály (např. corian, perspex, uhlíkové vlákno) a moderními technologiemi (laser). Neopominutelnými událostmi bylo jistě působení Bořka Šípka na VŠUP a výstava Olgoj Chorchoj na milánském veletrhu.

PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ JSTE VYBÍRAL JEDNOTLIVÉ OBJEKTY?
Podle kvalit designérského návrhu, originality a technologických parametrů.

NAŠEL BYSTE NĚCO Z TĚCHTO LET, CO BYSTE NAZVAL TYPICKY ČESKÝM?
Řešení běžných zadání netradičním způsobem – s ironickou nadsázkou a humorem.

POKUD BYSTE BYL NA OPUŠTĚNÉM OSTROVĚ A MOHL SI NA NĚJ VZÍT TŘI OBJEKTY Z DANÉHO OBDOBÍ, KTERÉ BY TO BYLY? Určitě bych si s sebou vzala lžičku Spermie Anežka a také něco z produkce firmy Tescoma, abych s lžičkou měla v čem míchat.