Home > Menu > 1910−1925 > Úvod > Ikony > Rozhovor
O projektu | Tiskové zprávy | Sponzoři
JIŘÍ ŠVESTKA (1955)
Historik umění a galerista. Byl mimo jiné ředitelem Kunstvereinu v Düsseldorfu a šéfkurátorem Kunstmusea ve Wolfsburgu. Od roku 1995 provozuje v Praze soukromou Galerii Jiří Švestka, jež se zaměřuje na současné a moderní umění. V roce 1991 uspořádal v Düsseldorfu rozsáhlou výstavu 1909−1925 Kubismus in Prag.

HRY S KRYSTALEM

ROZHOVOR S KONZULTANTEM KAPITOLY JIŘÍM ŠVESTKOU

ČÍM JE VÁM DANÉ OBDOBÍ BLÍZKÉ?
Období českého kubismu je mi blízké zejména proto, že se v něm domácí umělci snažili s velkou odvahou a rizikem vypořádat s nejaktuálnějším vývojem umění. Odklon od tradičních vzorů v Mnichově a ve Vídni byl programový. Dnes už vůbec není důležité, že nakonec nebyl zcela konsekventní. Do provinční české situace to vneslo novou energii, průvan, z jehož posledních záchvěvů čerpalo české umění snad až do konce 20. století.

V ČEM BYLO PODLE VÁS TOTO OBDOBÍ PŘÍNOSEM PRO VÝVOJ ČESKÉHO DESIGNU?
Kubistický design se stal součástí nového umění. Neměl být již jen doplňkem, ale měl – podle záměrů jeho tvůrců – přímo spoluvytvářet modní styl doby. Praxe byla samozřejmě trochu jiná, a tak se kubistický design ještě nestal masovým, průmyslově ve velkých seriích vyráběným produktem. V tom se velmi podobal svému zamlčovanému vzoru Wiener Werkstätte.

JAKÉ KONKRÉTNÍ UDÁLOSTI PODLE VÁS NEJVÍCE OVLIVNILY PODOBU ČESKÉHO DESIGNU?
Samozřejmě, že vpád kubismu do českého prostředí souvisí s emancipačními národními tendencemi v rozpadajícím se Rakousko-Uhersku. Velký vliv zde měly výstavy francouzského, německého a českého umění, které představily skutečně to tehdy nejaktuálnější. Paradoxně to byly však právě vídeňské zakázky v průběhu první světové války, které umožnily kubistickému designu ekonomicky přežít.

PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ JSTE VYBÍRAL JEDNOTLIVÉ OBJEKTY?
I v designu je pro mne rozhodující autenticita objektu. V českém kubismu jsou však téměř všechny objekty neobyčejně zvláštní a autentické, takže při každém výběru vstupuje do hry originalita, osobní vkus a jistě i popularita těchto objektů.

NAŠEL BYSTE NĚCO Z TĚCHTO LET, CO BYSTE NAZVAL TYPICKY ČESKÝM?
‚Český kubismus‘ je celý typicky český, s určitou snahou o symboliku a třeba i jistou těžkopádností.

POKUD BYSTE BYL NA OPUŠTĚNÉM OSTROVĚ A MOHL SI NA NĚJ VZÍT TŘI OBJEKTY Z DANÉHO OBDOBÍ, KTERÉ BY TO BYLY?
Možná, že by jediným správným objektem byl zcela nepraktický Gočárův lustr – jako připomínka marnotratnosti civilizace, z níž jsem unikl.